Để chào mừng lễ thành lập lần thứ 93 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Công nghệ Robot Naiwei đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các cựu chiến binh đã nghỉ hưu từ quân đội

Để kỷ niệm lễ thành lập lần thứ 93 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Naiwei Robot Technology đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các cựu binh, những người đã nghỉ hưu từ quân đội, đánh giá cao những gì họ đã đóng góp cho công ty.

1
20200801 2
2

Thời gian đăng: 08-01-2020