Ngày 1 tháng 6, Naiwei Robot Technology sắp xếp công nhân và nhân viên quản lý để nghiên cứu phiên sản xuất an toàn

1 tháng 6st, Naiwei Robot Technology sắp xếp công nhân và nhân viên quản lý để nghiên cứu phiên sản xuất an toàn, nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn và nâng cao khả năng đối phó với các tai nạn bất ngờ của công nhân, đảm bảo cung cấp máy mặt nạ động cơ servo tốc độ cao kịp thời.

2
1
3

Thời gian đăng: 06-01-2020