Công ty TNHH Công nghệ Robot Naiwei Quảng Châu, được thành lập vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ Robot Naiwei (Đông Quan), Công ty do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông cùng đầu tư và thành lập Cục và Chính quyền quận Bạch Vân Quảng Châu. Chúng tôi có đội ngũ R&D hùng hậu, 1 tiến sĩ, 2 kỹ sư cao cấp quốc gia, 5 thạc sĩ và gần 50 nhân viên kỹ thuật có bằng cử nhân, bao gồm nhiều loại laser, máy móc, điện tử, điện, thủy lực, phần mềm, R&D và ứng dụng công nghệ hình ảnh hội nhập.